Emocje

Emocje są istotą życia i stanowią podstawę działań psychologicznych. 

Serwis Emocjonalny powstał, aby popularyzować wiedzę naukową - psychologiczną dotyczącą emocji.

Emocje natychmiast mobilizują człowieka do konkretnych czynności, często mimowolnie oraz z minimalnym udziałem świadomości. Dawniej taka mobilizacja organizmu ułatwiała przetrwanie gatunku, a współcześnie?

EMOCJE PODSTAWOWE

Badacze prześcigają się chcąc usystematyzować emocje. Czy istnieją emocje fizjologicznie czyste i nierozkładalne? Czy istnieją emocje uniwersalne dla ludzi z różnych kultur? Jakie emocje są wspólne dla ludzi i zwierząt? 

Do tej pory stworzono kilka podziałów, przy czym najbardziej popularna stała się lista emocji podstawowych Paula Ekman'a opublikowana w 1972r. Jest ona wynikiem prowadzonych przez 30 lat badań nad zachowaniami niewerbalnymi w różnych częściach świata. Paul Ekman odkrył, że najmniej pomyłek w określaniu emocji  (na podstawie mimiki twarzy) popełniamy w odniesieniu do 6 rodzajów ekspresji, na które składają się: gniew, zaskoczenie, niesmak, strach, radość i smutek. Emocje te są jednoznacznie rozpoznawane i pojawiają się od urodzenia lub w ciągu pierwszego roku życia.

W latach 90-tych lista ta uległa rozszerzeniu.
Ostatnim podziałem jest lista Plutchik'a, który wyróżnił 8 emocji pierwotnych – elementarnych, na których buduje się bogata sfera emocjonalna człowieka. Plutchik obrazuje swoją teorię na podstawie trójwymiarowego diagramu, w którym emocje podstawowe przyjmują określone kolory. Wymiar pionowy to intensywność, natomiast poziomy odzwierciedla stopień podobieństwa. Mieszanka emocji pierwotnych doprowadza do kombinacji uczuć powodujących rozmaite przeżycia.

plutchikfig-emocje